Patsient Kolleeg Üldinfo Otsi Minu Medicum Tule tööle Seaded FIN ENG
на русском
 
 
 

Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus on koolitusasutus, mis pakub mitmeid tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi. Koolituskeskus kuulub teadus- ja arendusosakonna koosseisu.
Korraldame koolitusüritusi nii tervishoiutöötajatele kui teabepäevi patsientidele.
Koolitusruumid asuvad AS Medicumi Lasnamäe majas, Punane 61, Tallinnas.
Meie koolitused on suunatud esmatasandi tervishoiutöötajatele ning ennekõike pere- ja koduõdedele. Koolitusel osalenutele väljastame koolitustunnistuse.

Õppekava on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis (koolitusluba 6103 HTM). Väljaõppe- ja täiendusõppekursus "Ettevõtte esmaabiandjate koolitus"  ning "Töökeskonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursus" on  registreeritud Sotsiaalministeeriumis.

Koolitussaalide kasutamine
Meie 20- ja 60- kohalistes koolitussaalides on arvuti, projektori ja pabertahvli kasutamisvõimalus. Saali saab kasutada koolitus- ja reklaamüritusteks hinnaga 40 eurot (kuni 4 tundi).


Uurimistööd

Tõenduspõhise praktika arendamist toetavate uurimistööde, sh üliõpilastööde läbiviimiseks palume esitada taotluses uurija isikuandmed ning uurimistöö teema, eesmärgi, metoodika, ajakava ja andmed juhendaja kohta.

Kontakt:
Andra Õismaa
Koolituskeskuse juht
605 0666, 372 512 4682
E-post: andra.oismaa@medicum.ee

 

 

Medicum