Patsient Kolleeg Üldinfo Otsi Minu Medicum Tule tööle Seaded FIN ENG
на русском
 
 
 

TAGASISIDE

Tagasiside vormi täitmiseks palun  klõpsake siin.Teil on õigus kahju kannatamisel või rahulolematuse korral esitada teenuse osutajale kaebus, teha ettepanekuid ja saada tagasisidet.

Patsientidelt tagasiside saamiseks oleme loonud ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise süsteemi.

Tagasisidet saab esitada paberkandjal täidetud blanketil. Täidetud blanketid asetatakse selleks ette nähtud kastidesse, mis asuvad iga korruse fuajees või antakse üle sekretärile.

Elektroonilise kaebuse saab esitada Medicumi ametlikule e-posti aadressile medicum@medicum.ee või Medicumi kodulehel www.medimum.ee elektrooniliselt täidetaval vormil. Kõik patsientide poolt esitatud kaebused registreeritakse viivituseta.

Medicum vastab kõigile vormikohaselt esitatud kaebustele 30 päeva jooksul alates avalduse registreerimisest. Juhul, kui kaebuse lahendamine võtab aega kauem kui 30 päeva, teavitab tervishoiuteenuse osutaja patsienti kaebuse lahendamise uuest tähtajast.

Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Vastus edastatakse patsiendile kirjalikult avalduses märgitud aadressile, kui patsient ei ole tagasisidet soovinud muul viisil.

Kui Te ei jää Medicumi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 05.12.2004 nr.128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“:


  • Eesti Haigekassa

         Lastekodu 48, Tallinn 10144 tel.16363
e-post:  info@haigekassa.ee

  • Eesti Haigekassa Tartu osakonda

         Põllu 1a, Tartu 50303
e-post: info@haigekassa.ee

  • Sotsiaalministeeriumi juures töötavasseTervishoiuteenuste kvaliteediekspertkomisjoni
Gonsiori 29, Tallinn 15027
e-post: info@sm.ee
  • Terviseametisse

         Tartu mnt. 85 Tallinn 10115
tel. 694 3500

e-post:kesk@tervisteamet.ee

  • Tallinna Linnavalitsusse

         Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199 e-post: lvpost@tallinnlv.ee

  • Tartu Maavalitsusse, maavanem

        Riia 15, Tartu 51010
e-post: mv@tartumaa.ee


 

 

 

Medicum