Patsient Kolleeg Üldinfo Otsi Minu Medicum Tule tööle Seaded FIN ENG
на русском
 
 
 

RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE NÕUDED MEDICUMIS

 

Plaanilise ravi järjekorda registreeritakse patsiente vastavalt sotsiaalministri 21.08.2008. a määrusele nr 46  „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded”.

     Ravijärjekorda peetakse Medicumi infosüsteemis (MIS).

     Ravijärjekorda registreerib patsient, või selleks volitatud Medicumi töötaja (raviarst, spetsialist, registraator vm):

o   patsient registreerib ennast ravijärjekorda Medicumi registratuuris kohapeal, registratuuri telefonil  või digiregistratuuris.

o   tervishoiuspetsialist/Medicumi töötaja registreerib patsiendi ravijärjekorda vastuvõturuumis/ tegevuskohas;

 

     Ravijärjekorda saab registreerida:

o     Lasnamäe Medicumis tööpäeviti 08.00–20.00

o     Sadama Medicumis tööpäeviti 08.00–20.00

o     Tartu Medicumis tööpäeviti 08.00–18.00

o     digiregistratuuris ööpäevaringselt

 

     Ravijärjekorda registreerimisel kantakse infosüsteemi järgmised andmed:

o     patsiendi isikukood (viimase puudumisel sünniaeg)

o     patsiendi ees- ja perekonnanimi

o     planeeritav vastuvõtuaeg

o     vastuvõtule pöördumise põhjus/patsiendi kaebused

o     patsiendi kontaktandmed

o     ravijärjekorda registreerimise kuupäev ja kellaaeg

 

     Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tegevuskohas/ vastuvõturuumis, antakse  talle kirjalik teatis, kuhu on märgitud:

o     tervishoiuteenuse osutamise aeg

o     tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse nimetus

o     vastuvõturuumi number

o     tervishoiuteenust osutava töötaja nimi

o     registratuuri telefoninumber

     Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda Medicumi registratuuri telefonil, e-posti või digiregistratuuris, teatatakse patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg, osutaja nimi ning registratuuri telefoninumber.

  Ravijärjekorda registreerimine digiregistratuuri kaudu tagatakse patsiendile ja tervishoiuteenuse osutajale ööpäevaringselt.

     Kõik digiregistratuuri broneeringud salvestuvad kohe(selt) Medicumi  infosüsteemi.

     Kui Medicum teeb ravijärjekorras muudatuse, siis patsienti teavitatakse sellest  hiljemalt ühe tööpäeva jooksul enne visiiti (muudatuse sisseviimisest).

 

 

Medicum